امروز : یکشنبه - 23 خرداد ماه - 1400 ساعت : 18:59

دروس الکترونیکی


تولیدات حوزه

بسمه تعالی

آئین نامه آموزشی حوزه مجازی علوم اسلامی دانشگاهیان

حوزه مجازی علوم اسلامی دانشگاهیان؛ مركزی است آموزشی و تربیتی وابسته به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، که در راستای تحقق اهداف و سياست های آموزشی نهاد، در زمینه ی آموزش معارف اسلامی بر مبنای قرآن و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام فعالیت می‌نماید.

معرفت جو: در این حوزه، تمامی دانشجویانی که جهت گذراندن دوره آموزشی علوم اسلامی مراجعه می‌نمایند، به عنوان « معرفت جو» شناخته می شوند.

پذيرش:

شرايط شرکت در حوزه مجازی به شرح ذيل است:

الف) شرايط عمومی:

1.تدين به دين مبين اسلام و مذهب شيعه اثنی عشری

2.اعتقاد به نظام جمهوری اسلامي و التزام عملی به قانون اساسي و اصل ولايت مطلقه فقيه

3.مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاری کشور

4.سپردن تعهد اخلاقی جهت حضور منظم در برنامه‌ها و کلاسهای آموزشي

5.عدم سوء سابقه فرهنگی، سياسی و اخلاقی در طول دوران تحصیل در دانشگاه

تمام موارد بالا در مصاحبه حضوری با دین پژوه توسط مسئول مربوطه هر مرکز آموزشی حوزه در سراسر کشور به دست می آید.

ب) شرايط اختصاصي:

1. اشتغال به تحصيل در يکی از مراکز آموزش عالی مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در داخل کشور و مراکز معتبر خارج از کشور

2. توانايی گذراندن دروس دانشگاه و اين مرکز به طور همزمان ( در صورت همزمانی برنامه درسی حوزه مجازی با برنامه درسی دانشگاه)

تبصره 1: در صورت عدم احراز پاره‌ای از شرايط مذکور و وجود امتيازاتی که حاکي از صلاحيت عمومي فرد برای تحصيل در حوزه مجازی باشد، پذيرش ايشان با تصميم کمیسیون آموزش امکان پذير مي باشد.

تبصره2: در صورتي که پس از پذيرش و آغاز به تحصيل، مشخص گردد که داوطلب فاقد پاره‌ای از شرايط مندرج در آيين نامه حوزه بوده است، ادامه تحصیل دین پژوه در حوزه، منوط به تصمیم کمیسیون آموزش می باشد.

دوره و تعداد ترم ها:

ماده 1: هر دوره معارفی حوزه 5 ترم دارد که در طول حداکثر دو سال  ارائه می گردد.

هر ترم در طول حدود 3 ماه- 90 روز- برگزار می گردد.

هر واحد درسی  در 8 تا 25 جلسه ی حداکثر20 الی 30 دقیقه­ای ارائه می­شود.      

حضور و غياب:

ماده 3: حضور معرفت جو در تمام جلسات مربوط به هر درس به صورت آفلاین و آنلاین الزامي است.

تبصره: غيبت غیر موجه در بيش از سه جلسه موجب حذف آن درس مي‌گردد؛ و معرفت جو موظف به گذراندن دوباره آن درس می باشد.

ارزشيابي تحصيلی:

ماده 4: ارزيابي تحصیلی دین پژوه براساس ملاک های ذیل صورت می‌گیرد:

 نمره ی آزمون اینترنتی هر درس در پایان ترم

ماده 5 : معيار ارزيابي پيشرفت تحصيلي معرفت جو، نمره ی نهایی درس است و نمرات هر درس به صورت عددی بين صفر تا بيست تعيين می شود.

آزمون ها:

ماده 6 : در پایان هرترم تحصيلی، آزمون اینترنتی برگزار مي گردد که 20 نمره خواهد داشت.

تبصره 2: سؤالات آزمون به صورت هماهنگ برای تمام معرفت جویان از سوی واحدآموزش حوزه مجازی طرح می‌گردد.

تبصره 3: آزمون پایاني از کل محتوای دروس الکترونیکی و شامل سؤالات چند گزینه‌ای می‌باشد.

ماده 7 : در صورت غيبت (موجه یا غیر موجه) در آزمون، نمره ی آن آزمون صفر منظور می شود.  

ماده 8: حداقل نمره قبولي در هر درس12 است. معرفت جویانی كه نمره کلی آنان در هريك از دروس، در پایان نوبت کمتر از حد نصاب شود، در اولين فرصتی که از سوی حوزه در اختیار آنان قرار داده‌ می‌شود (آزمون جبرانی و یا آزمون پایانی ترم بعد) ملزم به تكرار آن می‌باشند.

تبصره 1: اگر معرفت جویی در يك درس مردود شد، نياز به شركت در كلاس را نداشته و فقط گذراندن امتحان مجدد بسته به شرایط (که از سوی حوزه مجازی اعلا می گردد) برای درس مزبوركفايت می‌كند. البته این امر به شرحی قابل تحقق است که دین پژوه در 80 درصد از جلسات درسی حضور داشته باشد.

اعلام نمرات:

ماده 9: نمرات در سامانه آزمون، درج و ثبت می شود. کارنامه ی دین پژوه سامانه آزمون است.

 

:           فراغت از تحصيل

 

ماده 10: معرفت جویی كه كليه واحدهاي درسي را طبق برنامه مصوب و براساس مقررات اين آيين نامه با موفقيت گذرانده باشد، فارغ التحصيل شناخته می‌شود.

تبصره 1: تاريخ فراغت از تحصيل، روزی است كه آخرين نمره درسی دین پژوه توسط حوزه مجازی به وی در میز کار اعلام مي‌شود.

ماده 11: گواهی نامه پايان دوره کامل، به صورت متمركز و بعد از دريافت خلاصه وضعیت آموزشي معرفت جو، از طرف ستاد مرکزی حوزه مجازی صادر خواهد شد.

انتقال در حوزه مجازی:

ماده 12: انتقال به صورت دائم (تغییر وضعیت تحصیلی از حضوری به مجازی): معرفت جو حضوری می تواند بسته به شرایط، از مرکز مورد تحصیل تقاضای تبدیل وضعیت دائم از حضوری به مجازی نماید. پس از ارسال درخواست انتقال از مرکز مربوطه و در صورت موافقت آموزش حوزه مجازی، این افراد معرفت جو حوزه مجازی محسوب شده و پس از تطبیق واحد، باید طبق آیین نامه آموزشی حوزه مجازی ادامه تحصیل دهند.

تسهيلات و مزايا:

ماده 13: به معرفت جویان پس از گذراندن تمامی دروس دوره، گواهي پايان دوره اعطا خواهد شد.

ماده 14: هزینه تحصيل در کل دوره‌های اين حوزه، مبلغ 300000 ریال می باشد.

تاریخ آخرین ویرایش: 24 آذر 95
واحد آموزش مجازی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان