خروج از پایگاه
توضیحات کلی سامانه

دین پژوه گرامی ؛
مراحل شرکت در آزمون پایان ترم به شرح ذیل می باشد :

* انتخاب درس مورد نظر 
* کلیک بر روی گزینه شرکت در آزمون
 * مطالعه دقیق توضیحات آزمون
* انتخاب گزینه ورود فراگیران 
*  انتخاب سرعت اینترنت
*
پاسخ به سوالات آزمون
* کلیک بر روی گزینه اتمام آزمون

حتماً قبل از شرکت در آزمون، اخبار و اطلاعیه های سامانه آزمون را با دقت مطالعه فرمایید
زمان در نظر گرفته شده برای آزمون در ابتدای هر جلسه درج شده است.
آخرین فرصت شرکت در آزمون ..............می باشد