خروج از پایگاه
توضیحات کلی سامانه

معرفت جوی گرامی،
مراحل شرکت در آزمون:
* انتخاب درس مورد نظر 
* کلیک بر روی گزینه شرکت در آزمون
 * مطالعه دقیق توضیحات آزمون
* انتخاب گزینه ورود فراگیران 
*  انتخاب سرعت اینترنت
*
پاسخ به سوالات آزمون
* کلیک بر روی گزینه اتمام آزمون

حتماً قبل از شرکت در آزمون، اخبار و اطلاعیه های سامانه آزمون را با دقت مطالعه فرمایید
زمان در نظر گرفته شده برای آزمون در ابتدای هر جلسه درج شده است. 
*****************************
زمان  شرکت در آزمون پایان ترم:
«مخصوص معرفت‌جویان دوره مجازی»
به پایان رسید!
*******************************
زمان شرکت در آزمون تاریخ اسلام 1، 2 و 3:
«مخصوص معرفت‌جویان دوره حضوری»
 «ورودی بهمن93»
به پایان رسید!
********************