خروج از پایگاه
توضیحات کلی سامانه

معرفت جوی گرامی،
مراحل ورود به آزمون و شرکت در آن به شرح زیر است:
* انتخاب درس مورد نظر 
* کلیک بر روی گزینه شرکت در آزمون
 * مطالعه دقیق توضیحات آزمون
* انتخاب گزینه ورود فراگیران 
*  انتخاب سرعت اینترنت
*
پاسخ به سوالات آزمون
* کلیک بر روی گزینه اتمام آزمون

حتماً قبل از شرکت در آزمون، اخبار و اطلاعیه های سامانه آزمون را با دقت مطالعه فرمایید
زمان در نظر گرفته شده برای آزمون در ابتدای هر جلسه درج شده است. 
*****************************
زمان شرکت در آزمون پایانی دروس کلام 3 و کلام 4:
«مخصوص دانشجویان دوره مجازی»


به پایان رسید!

*****************************
زمان شرکت در آزمونک شماره 2 درس تاریخ اسلام و سیره 3:
«مخصوص دانشجویان دوره حضوری»

به پایان رسید!
********************
زمان شرکت در آزمونک شماره 2 دروس تاریخ اسلام و سیره 1 و 2:
«مخصوص دانشجویان دوره حضوری»
به پایان رسید!