خروج از پایگاه
توضیحات کلی سامانه

معرفت جوی گرامی؛

مراحل شرکت در آزمون جبرانی درس تاریخ اسلام 1 به شرح ذیل می باشد:
* انتخاب درس مورد نظر 
* کلیک بر روی گزینه شرکت در آزمون
 * مطالعه دقیق توضیحات آزمون
* انتخاب گزینه ورود فراگیران 
*  انتخاب سرعت اینترنت
*
پاسخ به سوالات آزمون
* کلیک بر روی گزینه اتمام آزمون

حتماً قبل از شرکت در آزمون، اخبار و اطلاعیه های سامانه آزمون را با دقت مطالعه فرمایید
زمان در نظر گرفته شده برای آزمون در ابتدای هر جلسه درج شده است. 
زمان  شرکت در آزمون:
از ساعت 16:00 روز سه شنبه 6 مرداد
تا ساعت 16:00 روز چهارشنبه 7 مرداد