خروج از پایگاه
توضیحات کلی سامانه

دانشجوی گرامی،
مراحل ورود به آزمون و شرکت در آن به شرح زیر است:
* انتخاب درس مورد نظر
* کلیک بر روی گزینه شرکت در آزمون
* مطالعه دقیق توضیحات آزمون
* انتخاب گزینه ورود فراگیران
* انتخاب سرعت اینترنت
* پاسخ به سوالات آزمون
* کلیک بر روی گزینه اتمام آزمون

حتماً قبل از شرکت در آزمون، اخبار و اطلاعیه های سامانه آزمون را با دقت مطالعه فرمایید
زمان در نظر گرفته شده برای آزمون در ابتدای هر جلسه درج شده است
*****************************
آزمونهای دروس ترم پاییز 96 
شروع:

دوشنبه 20 آذر
پایان:

چهارشنبه 20 دی

آموزش حوزه مجازی